Meny Lukk

Cablesafe opphengskroker for kabler og slanger øker sikkerheten

Økt sikkerhet trenger ikke være kostbart. Dette er Cablesafe et bevis på. Dette spesielle produktet er i all sin enkelhet et stort bidrag til økt sikkerhet i alle områder der det arbeides med utstyr som krever elektriske kabler, luftslanger til verktøy eller masker, vannslanger til renhold eller avkjøling osv.

Uorden øker risikoen for ulykker

Uorden på gulvet under bygging eller ved vedlikehold kan lett føre til ulykker som igjen i mange tilfeller medfører langtids sykemelding eller invaliditet. I ytterste konsekvens kan slike ulykker medføre et erstatningsansvar for arbeidsgiver. Det er ikke få arbeidsulykker som skyldes snubling i ledninger og utstyr. Det er ikke uvanlig å finne elektriske ledninger, sveisekabler, luftledninger, hydrauliske slanger og vannslanger spredt utover gulv eller dekk på steder der arbeid og vedlikehold foregår.

Bruksområder

 • Offshore
 • Kjemisk industri
 • Stål og aluminiumsverk
 • Skipsbygging
 • Gruver
 • Elektrisk installasjon
 • Kraftverk
 • Ulike former for industri

I Nederland benytter allerede over halvparten av skipsverftene Cablesafe® systemet. Man har også erfart at et voksende antall oppdragsgivere innen de ovennevnte bransjer har innsett fordelen ved systemet og spesifiserer i anbudsdokumenter at Cablesafe® skal benyttes når oppdrag utføres.

Hva oppnår man ved å benytte Cablesafe®?

 • Bruk av ståltråd, tau, hyssing og tape for midlertidig oppheng blir overflødig
 • En person kan alene henge opp kabler, slanger osv., og ordne hele installasjonen raskt og effektivt.
 • Arbeidsområdet har et ryddig gulv, fritt for kabler og slanger.
 • Et ryddig gulv gir økt fremkommelighet og økt sikkerhet.
 • Kortslutning på grunn av ødelagte og skadede ledninger blir ikke lenger et problem.
 • Et ryddig oppheng bidrar til at man kan benytte kortere lengder av ledninger og kabler.
 • En bedre beskyttelse av kabler og slanger gir disse en økt levetid og derigjennom en økonomisk gevinst.

Bedre sikkerhet uten store investeringer

Et gulv fullt av slanger og ledninger øker risikoen for ulykker samtidig som det gir større muligheter for kortslutning og ødelagte slanger og ledninger. Dette medfører igjen stans i arbeidet.

Tryggere arbeidsmiljø

Som et ledd i en forbedring av sikkerheten samt økt effektivitet, har man utviklet Cablesafe®. Denne svært enkle oppfinnelsen bidrar til en bedre organisering av områder der vedlikehold foregår. send meg mer informasjon

Ved å benytte Cablesafe® får man et arbeidsområde som er mer tilgjengelig og ryddig og derfor vesentlig tryggere for de som arbeider der. Fordelene med et slikt arbeidsmiljø er åpenbare i form av færre skader og andre uhell eller ulykker og derigjennom mindre sykefravær. Cablesafe® er en S – formet krok laget av glassfiberforsterket polyester. Krokene leder ikke elektrisitet eller varme. De har også i kraft av materialvalget en meget høy slitestyrke, og kan vanligvis benyttes om igjen ved neste prosjekt.

Tidsbesparende

En ekstra gevinst ved bruk av Cablesafe® er at man sparer tid. Kabler og slanger kan legges ut vesentlig raskere, samtidig som det går raskt og enkelt og fjerne dem etter endt oppdrag.

Cablesafe® er testet

Cablesafe® er testet av TNO Industrial Technology i Nederland og produseres i Nederland av Westmark som er ISO 9002 sertifisert. Cablesafe® leveres i Norge av Molec A/S Supply. Molec A/S Supply har Cablesafe® på lager, slik at rask levering kan påregnes. Molec A/S Supply representer produsenten Westmark i alt salg og markedsføring i Norge.

Kjente brukere:

Shell, Akzo Nobel, ACRO-Chemicals DOW, DSM, DuPont, Grootcon, ICI, Kuwait Petrolium (Q8), ESSO (EXXON).